РАВНИННИ  КРИВИ  ЛИНИИ 
  
  Нашите продукти - всичко е безплатно  (има подразбиращи се пароли)

 

    Кръгова еволвента по начален и краен ъглов параметър - φ  

 

    Кръгова еволвента по начален и краен радиус вектор - R

 

    Архимедова спирала по начален и краен ъглов параметър - φ 

 

    Архимедова спирала по начален и краен радиус вектор - R

 

    Парабола

 

   
 
 
 
 
                      Регистрация на нов потрбител - не е задължително (има подразбиращи се пароли)